Kalplerin Paslanma Sebepleri

Kalplerin Paslanma Sebepleri

Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri şöyle buyurdular:– “Muhakkak bu kalpler, demirin pas tuttuğu gibi pas tutar.”

– “(Ya RasülAllah!) Cilâsı nedir?” diye sordular.

Efendimiz (s.a.v.):

“(Kalbin cilâsı: Kur’ân-ı Kerim’i okumak, Allah’ı çok zikretmek ve ölümü çok anmaktır”buyurdu.
Hataların anası (ana kaynağı kötü huylar) üçtür.

(Onlar da:

Hırs, Haset, Kibir.

Bunlardan altı kötü ahlâk daha doğdu ve böylece dokuz oldu.

(Onlar:

Karnı tıkabasa yemek, çok uyumak, çok istirahat etmek (tembellik), mal sevgisi, makam sevgisi ve riyaset (başkanlık) sevgisidir.

Mal ve riyaset (başkanlık) sevgisi; sahibini helak ve küfre çeken kötü huyların en büyüğüdür.

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:1 S:202-203)

Advertisements

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: