Din,Kalbin mutmain olarak inanması,Dinin emir ve yasaklarına,ibadetlerine tam bir teslimiyetle teslim olması demektir.

10922522_405180892976838_8882613213694517839_n

Din,Kalbin mutmain olarak inanması,Dinin emir ve yasaklarına,ibadetlerine tam bir teslimiyetle teslim olması demektir.

Din pozitif bilim gibi mesela matematik,fizik,coğrafya gibi elle tutulur,gözle görülür,laboratuvara giriyor olsaydı bütün insanlar inanır-iman eder Gaybi konulara iman edilmesinin anlamı olmazdı.

Allah azze ve celle görmediğimize inanmamızı emrediyor.
Dinin tamamı gaybi konulardır.

Hadis inkarcıları Dini POZİTİVİST bir anlayışla kabulllenmek istiyorlar.
Onlarla aramızdaki en büyük problem DİNi algılayışımız oluşturuyor.

Pozitivizm Nedir ?
Bilimcilik ve deneycilik gibi fikir akımlarına temel teşkil eden pozitivizm sadece 5 duyuya hitab eden, fiziksel, maddi dünyanın gerçeklerini TEK GERÇEK kabul eden bir dünya görüşüdür.
Dinsel kavramları, teolojiyi ve metafiziği reddeder.

Hadis inkarcılarının Kur’anda geçen peygamber kıssalarını akla uydurmak için yamultmaları,sadece peygamberimiz söylediği için akla uymadığı gerekçesiyle sahih rivayetleri inkar etmelerinin asıl sebebi bu POZİTİVİST DİN anlayışlarıdır…

Kur’aniyyun ve Mealcilik Fitnesi

source: link

Advertisements

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: