FATİH SULTAN MEHMED` IN AYASOFYA VAKFİYESİ

 

İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse,

Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.

Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir.

Fatih Sultan Mehmed Han – 1 Haziran 1453
fatihsultanmehmet

Essentials of Quranic Arabic (2 vol set)

This two-volume series is a guide for those who want to understand the language of the Qur’an, and yearn to listen to it with comprehension. The methodology of this book is different from others in that conversational Arabic and non-Qur’anic vocabulary are not focused on. Instead, there is a keen emphasis on mastering the key grammar principles of the Qur’an alongside “high-yield” Qur’anic vocabulary.

The second volume is a continuation of study from the first volume. It focuses on several advanced and intermediate Arabic grammar important in a higher level of Qur’inic study. This includes topics in Morphology, Irregular Verbs, and other topics found in Intermediate Arabic Grammar study. Similar to the first volume, numerous examples from the Qur’an have been given so that our focus is maintained. “Review Questions” are included in the back of this book on the chapters that have been detailed. The last three chapters are focused on more advanced discussions relative to Qur’anic Arabic such as Eloquence (Balagha) and the Inimitability of the Qur’an (I’jaz al-Qur’an).  It is hoped that this Series on Qur’anic Arabic Grammar will allow one to understand and experience the Lofty and Majestic Words of Allah (swt).

 

 

Download link – Volume 1

Downlod link –  Volume 2

source: darultahqiq