YABANCI GÖZÜYLE OSMANLI’DA AİLE HUZURU

Osmanlı-Kadın-Hayatı

Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler, kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binaenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih, milletin hafızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hafızasını kaybetmiş insana benzer.” ( B. Lewis)

 

Tarihimizden milletimizin yapısına dikkat edecek olursak “Bir milletin aile yapısı sağlam ise, devlet yapısının da sağlam ve uzun ömürlü olduğunu ve bunun en güzel örneğinin de Osmanlı toplumu olduğunu görürüz. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen çatlaklara, isyanlara dayanıklılık; aile sayesinde toplumun geneline sıçramış ve bu millet en zor dönemlerde bile içinde bulunduğu halden sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üstünde durmasını başarmıştı.            Osmanlı’da aile sağlamlığını temin eden başlıca amil, dînimizin bildirdiği şekilde erkek ve kadının yaratılış gayelerine uygun olarak toplumda yerini almış olmasıydı. Erkek, rızkı temin için dış hizmette; hanım ise, aile yuvasını ve nesli muhafazada içerde vazife görmüştü. Bu güzel iş bölümünün bir semeresi olarak da toplumun huzur kaynağı olan: “Büyüklere hürmet ve itaat, küçüklere şefkat ve muhabbet” prensibi teşekkül etmişti.

Osmanlı’da, bir ailede; evin reisi sıfatıyla babanın, onun yardımcısı sıfatıyla ananın ve onların gözlerinin nuru olarak da evlatlarının vazifeleri ayrı ayrı ve en mükemmel surette belirlenmişti. Özellikle çocuklar, ana-babalarına karşı hürmet, itaat ve gerekli hizmetle mükellefti. Eğer ayrı yerlerde ya da muhtelif şehirlerde yaşıyorlarsa, küçükler için “sıla”, yani ana-babanın olduğu yere gidip onları ziyaret etmeleri ve onların gönüllerini almaları mecburiyeti vardı.            İşte bundan dolayı Osmanlı ailesi huzurluydu. Maddi sıkıntılar, geçim darlığı bu huzuru bozamıyordu. Geniş, büyük aile yapısı sevgi ve hürmeti artırıyordu. Osmanlı’nın bu huzurlu ve birbirine kenetli aile yapısı yabancı seyyahların da dikkatini çekdi. A. Brayer bu konuda şöyle der:

“Osmanlı’da çocuklar, yetişip olgunluk yaşına geldikleri zaman ana ve babalarının yanlarında bulunmakla iftihar ederler. Oysa diğer memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez, ana ve babalarından ayrılırlar. Hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde onları sefalete yakın bir hayat içinde bırakırlar. Bunlar, ana-babalarına karşı onların kendilerine çok ihtiyaçları olduğu bir devrede adeta yabancılaşırlar. Sevgi saygı diye bir şey kalmaz.”

           Meşhur Fransız edibi Pierre Loti de şöyle der:

 

“Dünyanın hiçbir evinde, bir erkek hanımına bu derece saygılı ve hayran olamaz! Bu gerçeğin sırrı, Türk evinin, kadını tarafından hazırlanışındadır. Evin sahibesi olan kadının giyinişi, başındaki örtüden ayaklarında bulunan nefis işlemeli kumaşlı terliklere kadar ahenk içindedir. Kadın evine o kadar düşkün, temizliğine o kadar meraklı, kocasının ev hasretini giderecek öylesine bir zekâ ve eğitime sahiptir ki, evin erkeği akşamüzeri büyük bir hasretle kapıdan girer. Kadının temizliği maddi planda bir çiçek kadar saftır. Bu madde temizliği kadının nefs tezkiyesi temizliğinden gelir. O kadın içki, kumar ve dış dünyayı bilmez. Kavga gürültü nedir bilmez. Gönlünü Allah’a, kocasına, çocuklarına bağlar. Zihnini fuzuli şeylerden koruduğu için rahat ve huzurludur. Dolayısıyla ahlâklıdır. Böyle olunca yuvasının hürmete şayan, şerefli bir unsuru olur…”

 

Adâlet nedir?

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Adâlet nedir? Adâlet, meyve ağaçlarını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır. Adâleti bilmeyen kişi, kurt yavrusunu emziren keçiye benzer (ki besleyip büyüttüğü zâlim, gün gelir onu da paramparça eder.)”

mevlana1

Some Biddahs in Wahabi/salafi /ahle hadith sect

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

I have mentioned them in particular ars they are the noe most vocal in
accusing other muslims of biddats,m I would like to ask them proofs of
followiong bidats from onlySahih and Marfu Hadiths ,nothing else

Biddat Number 1
,
► offer azan of tahajud,in pakistan and saudia , Where did Aqah karim
(saleh ala waalihi wasalam) or Sahabas (Ra) did this act throughout
their life , And I am talking about Tahajud Azan , its a bida’h
,
Biddat Number 2
,
► Misyar marriage allowed by Abdul Aziz bin Baaz , where is concept of
this marriage came from
,
Biddat Number 3
,
► The concept Allah (swt) has literal hands, leg,eye is only in a sky
, etc , Where is it proved from Quran and hadiths , This aqeeda is a
bidah, only ibn e taymiyah believed in this concept and was criticized
by many
,
Biddat Number 4
,
► Saying Bismilallah befofe reading every Sura’h in Salat, where did
Sahabas(Ra) read bismilAllah afer every surah
,
Biddat Number 5
,
► Calling Yazid Radhitallah anho(not Rah) and believing him to be a
Salaf, Which clasical scholar,Sahabi (ra) called him a Salaf,Sahabi
(ra) or Radhitallah anho, its a bidah too.Dr zakir naik who follows
saWahabi school does it.
,
Biddat Number 6
,
►Reading Ghayba salat e Janaza without the dead body infront , Prophet
(saw) read it for Hadrat Najashi (Ra) after that no one in history of
Islam, Sahabas (ra),Salafs read Salat e Janaza like this, kindly show
me proof of this act from any other source
,
Biddat Number 7
,
► Raising Hands in Witr Salat for reading Dua and muktadi at the back
say amin amin, show mejust one proof of this bidah
http://******************/en/ref/8594/
,
Biddat Number 8
,
► Raising finger constantly (again and aggain) during during
attahiyyat in salah , kindly let me know which hadiths states to raise
finger again and aggain during every sala’h
,
Biddat Number 9
,
► during salat for the dead ,imam read the salat with a loud voice and
the people standing behind him say amin amin,aloudly,continuously,this
ia a bidaat

http://******************/en/ref/8594/
,
Biddat Number 10
,
► Following Saudia during Eids and Ramadhan occasions, Throughout
history Prophet (salehlalawaalihi wasalam) ,Sahabas (Ra) and Salafs
(rah) have followed local moon not a moon 5000 miles away, now show me
proof for it
,
Biddat Number 11
,
► 8 rakat tarawih (not tahajud salah) is a biddat having no proof from
any Hadith or Salaf, nor did muslims throughout history ever performed
8 rakat tarawih in ramazan, but 20 rakat , now show me which hadiths
proofs it , I am asking about Tarawih not Tahajud

Biddat Number 12
,
► Congregating people behind one Imam to pray Salat al Tahajjud after
Salat Al Tarawih, in the two Holy Mosques and other mosques.
[ biddat practiced by ******* lovers ]
,
Biddat Number 13
► Reciting the Prayer of Completion of the Quran in Salat al Tarawih
and also in Salat al Tahajjud
,
Biddat Number 14
,
► Designating the 27th night of Ramadan to complete reading the entire
Quran in the two Holy Mosques in Saudia
,
Biddat Number 15
► A caller saying, after Salat al Tarawih, in the Qiyam prayer, May
Allah reward you

,Biddat Number 16
► Is it proved from any hadith that Rafayadein was done by Prophet
(saw) throughout his life , not even a single sahih hadith exists but
muslims perform it and have this aqeeda.Remember I am asking about
proof that if was performed through his life not the act,but the
beliefs
Proofs of abrogation of Rafulyadein from 40 + hadiths
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=504&CATE=2
[bidah in ahle hadith sect]
,
Biddat Number 17
►During salat putting their hand on the chest,this is a biddatt,and no
sahih hadith is present to prove this point,[bidah by ahle hadith
muslim ]
,
Biddat Number 18
►during salat putting their one hand on another and hold their
ankles,this is a biddat,Prophet MUHAMMAD saw never did it [done by
Ahle hadith muslims ]

Biddat Number 19

To offer salat without wearing a cap or covering the head has become a
norm, kindly proof that offering salah without covering the head is
proved from Prophet (saleh ala waalihi wasalam

Biddat Number 20

During offering salat the legs are put apart at big distances
usually,which is about 3-4 hand spam, kindly show proofs of this bidat
from Quran anf sahih marfu hadiths only.

Biddat Number 21

Using the word Salafi to represent a sect ,although wahabis have never
said its haram but prefer to usedthe word ahle sunnah wrongly for it,
kindly show proof from Sahih hadith wherre did Prophet (صلی اللہ علیھ
وآلھ وسلم) called any group as a salafi which will emerge during end
of times.

Biddat Number 22

Removing parts and doing forgery in Riyad us saleheen, imam bukhari;s
al adab al mufrab, calling hadiths sahih termed by classical scholars
as daeef and removing chapters and pages from books of classical
scholars are bidats, kindly show permission of these acts.

http://www.livingislam.org/n/slfm_e.html

http://www.livingislam.org/trs_e.html

http://www.livingislam.org/alb_e.html

http://www.ummah.net/Al_adaab/al50errs.html

^^^ proofs of forgeries

Biddat Number 23

Sheikh ul islam of wahabi sect Ibn Taymiyya divided Tawheed into two parts?

namely tawh.îd al-rubûbiyya and tawh.îd al-ulûhiyya, respectively,
Oneness of Lordship and Oneness ofGod.

Did the Prophet (Peace be upon him) or Sahaba divide tawhid into these
parts, and did they name it?many more bidahs

,

,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 24 : Done by ghair muqalids with no proof from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The issue of eating a Buffalo and drinking its milk is not proved from
a single sahih hadith , Ghair muqalids do taqleed of fiqh here in this
issue which is no where found in hadiths. Why do they follow Imams
[rah] here ?
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 25 : Done by ghair muqalids with no proof from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
,

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 26 : Done by ghair muqalids with no proof from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 27 :Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof from
a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
Raising hands during Wit’r Salah when dua e qunoot is said , This is
no where proved from any hadith, Ghair muqalids follow Imam Shafi
[rah] here and do his taqled against hadiths again.

Why to follow a fiqh here if its not proved from Sahih hadith or even
a mawdo hadith ?

,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 28 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
Again in salah saying Sana’h and Tawooz silently is a fiqh issue,
Ghair muqalids do taqleed of Imams [rah] here,
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 29: Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof from
a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The action of saying Takbeer e Tahrima loudly in salah and muqtadis
should say it silently is no where present in any hadith. Ghair
muqalids again follow a fiqh and Imams [rah] here, or should I say
follow them without it being in the hadith even
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 30 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
In salah Imam says Salam alound in the end and muqtadis should say it
silently is no where present in any hadith. Ghair muqalids again
follow a fiqh and Imams [rah] here, or should I say follow them
without it being in the hadith even
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 31 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The Tasbehaats of Rukho Sajda should be read silently, this again is
derived from fiqhs of ahlus sunnah, Ghair muqalids [salafis] follow a
fiqh here again, and interrestingly this isn’t proved from a single
hadith too, Why do shirk again if act is not proved from hadiths ?

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 32: Done by ghair muqalids against hadiths in taqlid of four
imams [rah]
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The sunnah salah is read alone not in a jammah behind imam, This act
is again a fiqh issue, Ghair muqalids follow a fiqh on this issue,
there is no hadith regarding this issue too, Again following Imams
[rah] in an act not proved from hadiths.
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 33 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
In Salah of fajr , magrib , Esa the muqtadi saying ameen loudly and
not saying it in Zuhr salah is again not in any hadith. This is
practised by ghair muqalids and they again follow fiqh on this issue
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 34 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The issue of whether a salah is valid or not if a muslim fails to read
Sana’h and Tawooz in salah, this again is not present in any hadith
its an issue of Fiqh. Ghair muqalids follow an Imam [rah] in this case
as well inspite of the fact that its no where in any hadith.
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 35 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
Where should the hands be places during Two sajahs [prostrations] in a
salah. This is no where proved or found in any hadith, Ghair muqalids
like Muqalids of Ahlus sunnah do Taqlid of imams [rah] on this issue
in salah as well.
,
,

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 36 : Done by ghair muqalids against hadiths in taqlid of four
imams [rah]
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The conditions of making a salah valid which ghair muqalids follow
blindly is not present in a single hadith. They copied it from Hanafi
fiqh and do taqlid of Hanafi fiqh on this issue even if its not in a
single hadith. Why isn’t this shirk for them now ?

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 37 :Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof from
a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
When Ghair muqalids make niyah/intentions of salah this is found in
not a single hadith. THey follow fiqhs of ahlus sunnah again on this
issue and do taqlid of Imams [rah]. No where its in any hadith why
they do such an act if its not proved from hadith ? isn’t it shirk as
well
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 38 :Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof from
a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
The arrangement in Janaza Salah practised by Ghair muqalids is against
no where found in any hadith.
,
Which means after first Takbeer to read
,
► Sana’h
,
► Taooz
,
► Tasmiya
,
► Fatiha than next Rakah
,
After second Takbeer to read Durood e Ibrahimi
,
After third Takbeer to read 12-13 Duas together , This way of offering
Janaza Salah is proved from no sahih hadith . Why do ghair muqalids
offer janaza salah like this ,

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 39 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,
Not to make Dua after reading Farz Salah which is done by ghair
muqalids is a new innovation of modern times, its no where proved from
a single Sahih or even mawdo hadith
,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Action # 40 : Done by ghair muqalids/wahabis/salafis with no proof
from a single hadith,
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
,

during salat putting their one hand on another and hold their
elbows,this is a biddat,Prophet MUHAMMAD saw never did it, I am
talking about Elbows not forearms

Arabic Books on Mawlid Shareef Are all these scholars innovators?

المؤلفات في المولد النبوي الشريف

1. الأحدب الطرابلسي: إبراهيم بن السيد علي الطرابلسي الحنفي نزيل بيروت توفي برجب سنة 1308 ثمان وثلاثمائة وألف. منظومة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
2. الغرناطي: أحمد بن علي بن سعيد الغرناطي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 673 ثلاث وسبعين وستمائة صنف تاريخ غرناطة. ظل الغمامة في مولد سيد تهامة.
3. ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكي الشافعي ولد سنة 899 وتوفي سنة 974 تحرير الكلام في القيام عن ذكر مولد سيد الأنام
4. السيواسي: أحمد بن محمد بن عارف شمس الدين أبو الثناء الزيلي الرومي السيواسي الحنفي الصوفي المتوفى سنة 1006 ست وألف مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
5. أحمد الآمدي: أحمد بن عثمان الديار بكري الآمدي الحنفي الشاعر المتخلص بأحمدي ولد سنة 1100 وتوفي سنة 1174 أربع وسبعين ومائة وألف له مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
6. المرزوقي: السيد أحمد بن محمد بن رمضان أبو الفوز المدرس في الحرم المكي له بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام في شرح مولد أحمد البخاري فرغ منها سنة 1281.
7. الحبيشي: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الحبيشي الأصل الحلبي المنشأ والوفاة تقي الدين الشافعي بسطامي الطريقة توفي سنة 930 الكواكب الدرية في مولد خير البرية.
8. البرزنجي: لسيد جعفر بن إسماعيل بن زين العابدين ابن محمد البرزنجي الحسيني مفتي الشافعية بالمدينة المنورة توفي بها سنة 1317 سبع عشرة وثلاثمائة وألف. من تصانيفه الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر صلى الله عليه وسلم.
9. خليل بن كيكلدي بن عبد الله لاعلائي أبو سعيد الدمشقي الشافعي مدرس الصلاحية بالقدس ولد سنة 694 وتوفي سنة 761 إحدى وستين وسبعمائة له من التصانيف: الدرة السنية في مولد خير البرية.
10. الراوندي: أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي الشيعي قطب الدين المتوفى سنة 673 ثلاث وسبعين وخمسمائة. له من التصانيف: جني الحنتين في مولد العسكرين.
11. البروسوي: سليمان بن عوض باشا بن محمود البرسوي الحنفي كان إماماً في دائرة السلطان بايزيد العثماني توفي في حدود سنة 780 ثمانين وسبعمائة. له مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
12. سليمان بن عبد الرحمن بن صالح الرومي الكاتب أحد رجال الدولة المتخلص بنحيفي توفي سنة 1151 إحدى وخمسين ومائة وألف. من تصانيفه: مولد النبي صلى الله عليه وسلم منظومة تركية.
13. يوسف زاده الرومي: عبد الله حلمي بن محمد بن يوسف ابن عبد المنان الرومي الحنفي المقري المحدث المعروف بيوسف زاده شيخ القراء. ولد بأماسية سنة 1085 وتوفي سنة 1167. له منن التصانيف: الكلام السني المصفى في مولد المصطفى.
14. بدائي الكاشغري: عبد اله بن محمد الكاشغري المتخلص بندائي النقشبندي الزاهدي نزيل قسطنطينية يدرس بها ويعلم الطريقة النقشبندية توفي في صفر من سنة 1174 أربع وسبعين ومائة وألف. له مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
15. سويدان: عبد الله بن علي بن عبد الرحمن الدمليجي الضرير المصري الشاذلي النحوي الشافعي المعروف بسويدان توفي سنة 1234 أربع وثلاثين ومائتين وألف صنف: مطالع الأنوار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
16. النحراوي: عبد الرحمن بن محمد النحراوي المصري الشهير بالمقري المتوفى سنة 1210 عشر ومائتين وألف. له حاشية على قصة المعراج للمدابغي. حاشية على مولد النبي للمدابغي.
17. لدمشقي: عبد الفتاح بن عبد القادر بن صالح الدمشقي أبو الفتح الخطيب الشافعي ولد سنة 1250 بدمشق وتوفي بها في محرم من سنة 1305 خمس وثلاثمائة وألف له من التصانيف: سرور الأبرار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
18. العيدروسي: محيي الدين عبد القادر بن شيخ ابن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروسي أبو بكر اليمني الحضرمي ثم الهندي ولد سنة 987 وتوفي سنة 1038. من تصانيفه: المنتخب المصفي في أخبار مولد المصطفى.
19. أشرف زاده البرسوي: عبد القادر نجيب الدين ابن الشيخ عز الدين أحمد المعروف بأشرف زاده البرسوي الحنفي المتخلص بسري شيخ زاوية القادرية بأزنيق المتوفى سنة 1202 من تصانيفه: مولد النبي صلى الله عليه وسلم منظومة تركية.
20. الأدرنةوي: الشيخ عبد الكريم الأدرنة وي الخلوتي المتوفى سنة 965. خمسو ستين وتسعمائة له مولد النبي صلى الله عليه وسلم منظوم تركي.
21. المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي علاء الدين أبو الحسن المقدسي شيخ الحنابلة بدمشق المتوفى سنة 885 خمس وثمانين وثمانمائة له: المنهل العذب القرير في مولد الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم.
22. النبتيني: علي بن عبد القادر النبتيني ثم المصري الحنفي الموقت بجامع الأزهر بالقاهرة المتوفى سنة 1061 إحدى وستين وألف من تصانيفه: شرح على مولد النجم الغيطي.
23. البرزنجي: السيد علي بن حسن البرزنجي المدني الشافعي. له: نظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه جعفر البرزنجي توفي في أواخر القرن الثاني عشر.
24. ابن صلاح الأمير: السيد علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني الأديب الزيدي ولد سنة 1171 وتوفي في حدود سنة 1236 ست وثلاثين ومائتين وألف. له تأنيس أرباب الصفا في مولد المصطفى .
25. باعلوي: عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن احمد باعلوي الحضرمي صاحب الحر؟ المتوفى سنة 889 تسع وثمانين وثمانمائة له: كتاب مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
26. الجزائري: محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد ابن أبي بكر العطار الجزائري المتوفى سنة 707 سبع وسبعمائة له المورد العذب المعين في مولد سيد الخلق أجمعين. نظم الدرر في مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
27. الكازروني: محمد بن مسعود بن محمد سعيد الدين الكازروني المتوفى سنة 758 ثمان وخمسين وسبعمائة من تصانيفه: مناسك الحجز المنتقى من سير مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فارسي.
28. ابن عباد الرندي: محمد بن إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن مالك بن عباد التعزي نسبا والزندي بلدا أبو عبد الله المالكي الصوفي الشهير بابن عباد ولد سنة 733 وتوفي سنة 792 اثنتين وتسعين وسبعمائة له: مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
29. لفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز آبادي مجد الدين أبو طاهر الشيرازي ولد بكازرون سنة 729 وتوفي قاضيا بزبيد اليمن سنة 817 سبع عشرة وثمانمائة. صنف من الكتب: النفحة العنبرية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
30. ابن ناصر الدين: محمد ن أبي بكر عبد الله بن محمد الحافظ شمس الدين القيس الشافعي الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي ولد سنة 777 وتوفي سنة 842 اثنتين وأربعين وثمانمائة. له من التصانيف: جامع الآثار في مولد المختار، اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق، المورد الصادي في مولد الهادي، الجامع المختار في مولد المختار في ثلاث مجلدات.
31. التبريزي: محمد بن السيد محمد بن عبد الله الحسيني التبريزي عفيف الدين الشافعي نزيل المدينة المنورة المتوفى بها سنة 855 خمس وخمسين ثمانمائة. له: مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
32. اللؤلؤ ابن الفخر: محمد بن فخر الدين عثمان اللؤلؤي شمس الدين أبو القاسم الدمشقي الكتبي الحنبلي المتوفى سنة 867 سبع وثمانمائة. من تصانيفه: الدر المنظم في مولد النبي المعظم، اللفظ الجميل في مولد النبي الجليل.
33. السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الحافظ شمس الدين أبو الخير السخاوي المصري الشافعي ولد سنة 830 وتوفي مجاورا بالمدينة المنورة سنة 902 اثنتين وتسعمائة. له من التصانيف: الفرخ العلوي في المولد النبوي.
34. ملا عرب الواعظ: اصله من ما وراء النهر ولد بأنطاكية دار البلاد وأسطوطن في بروسة إلى أن مات بها سنة 938 ثمان وثلاثين وتسعمائة. له من التصانيف: مولد النبي صلى الله عليه وسلم .
35. ابن علان المكي: محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبد الملك بن علي بن مباركشاه البكري الصديقي المكي الشافعي ولد بمكة سنة 996 وتوفي بها سنة 1057مورد الصفا في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .
36. نصوحي الرومي: الشيخ محمد بن نصوح الأسكداري الخلوتي من أحفاد الشيخ شعبان القسطموني الشهير بنصوحي المتوفى في رمضان من سنة 1130 ثلاثين ومائة وألف. له: الجمع الزاهر المنير في ذكر مولد البشير النذير.
37. ابن عقيلة: محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود جمال الدين أبو عبد الله المكي الشهير بابن عقيلة الملقب بالظاهر المتوفى 1150 خمسين ومائة وألف. من تصانيفه: مولد النبي صلى الله عليه وسلم .
38. الخياط: محمد بن محمد المنصوري الشافعي الشهير بالخياط صنف اقتناص الشوارد من موارد الموارد في شرح مولد ابن حجر الهيتمي. فرغ منها سنة 1166 ست وستين ومائة وألف.
39. السيد محمد بن حسين المدني الشريف العلوي الحنفي الشهير بالجفري ولد سنة 1149 وتوفي سنة 1186 ست وثمانين ومائة وألف. له من التصانيف: مولد النبي صلى الله عليه وسلم .
40. العدوي: محمد بن عبادة بن بري الصوفي المالكي المعروف بالعدوي نزيل مصر المتوفى سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف. له: حاشية على مولد النبي صلى الله عليه وسلم لابن حجر والغيطي والهدهدي.
41. الشنواني: محمد بن علي المصري الأزهري الشافعي المعروف بالشنواني المتوفى سنة 1233 ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. له الجواهر السنية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
42. الشيخ العارف بالله محمد بن مصطفى بن أحمد الحسيني البرزنجي الشافعي القادري الشهير بمعروف ولد بقرية نوده من قرى السليمانية وتوفي بها سنة 1254 أربع وخمسين ومائتين وألف. قبره مشهور يزار ويتبرك. من تصانيفه: تنوير العقول في أحاديث مولد الرسول.
43. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عليش ” بضم العين المهملة فتح اللام وسكون الباء المثناة والشين المعجمة ” مغربي الأصل مصري المنشأ مفتي المالكية بها الشهير بعليش ولد بمصر سنة 1217 وتوفي سنة 1299 تسع وستعين ومائتين وألف من مصنفاته: القول المنجي على مولد البرزنجي.
44. أبو المحاسن السيد محمد بن خليل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد الطرابلسي ” طرابلس الشام ” الحنيف الفقيه الزاهد الشهير بالقاوقجي لأن أحد أجداده صنع قاؤقا وأهداه إلى السلطان مصطفى خان العثماني واشتهر أعقابه بهذه النسبة ولد سنة 1222 وتوفي في ذي الحجة سنة 1305 خمس وثلاثمائة وألف. صنف من الكتب: مولد النبي صلى الله عليه وسلم .
45. محمد بن عبد القادر بن محمد صالح الخطيب أبو الفرح الدمشقي الشافعي المنعوت بهبة الله المقيم في مدرسة النورية ويدرس بها سنة 1244 وتوفي سنة 1311 إحدى عشرة وثلاثمائة وألف. من تأليفه: مولد النبي صلى الله عليه وسلم
46. محمد نوير بن عمر بن عربي بن علي النووي أبو عبد المعطي الجاوي الفقيه نزيل مصر ثم انتقل إلى مكة المكرمة وتوفي بها سنة 1315 خمس عشرة وثلاثمائة وألف من تصانيفه الإبريز الداني في مولد سيدنا محمد صلى الله عليع وسلم. بغية العوام في شرح مولد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لابن الجوزي.
47. محمد فوزي بن عبد الله الرومي الشهير بمفتي أدرنة من قضاة عسكر روم أيلي توفي سنة 1318 ثمان عشرة وثلاثمائة وألف. له من التأليف إثبات المحسنات في تلاوة مولد سيد السادات.
48. السيد محمود بن عبد المحسن الحسيني القادري الأشعري الشافعي مدني الأصل الدمشقي المعروف بابن الموقع مدرس البادرانية بالشام ولد سنة 1253 وتوفي سنة 1321 إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف له من الكتب: حصول الفرج وحلول الفرح في مولد من أنزل عليه ألم نشرح.
49. سلامي الأزميري: مصطفى بن إسماعيل شرحي الأزميري المتخلص بسلامي نزيل قسطنطينية المتوفى بها سنة 1228 ثمان وعشرين ومائتين وألف. له منظومة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
50. اقتناص الشوارد من موارد الموارد – في شرح مولد الهيتمى تأليف محمد بن محمد المنصوري الشافعي الشهير بالخياط فرغ منها سنة 1166 ست وستين ومائة وألف.
51. بغية العوام في شرح مولد سيد الأنام المنسوبة لابن الجرزى – تأليف محمد نوري ابن عمر بن عربي النووي الجاوى نزيل مصر صاحب الابريز الدانى.
52. بلوغ المرام لبيان الفاظ مولد سيد الأنام – للسيد احمد المرزوقى المدرس المكى فرغ منها سنة 1281.
53. تحفة البشر على مولد ابن حجر – للشيخ إبراهيم ابن محمد الباجورى الشافعي المصرى المتوفى سنة 1276 ست وسبعين ومائتين وألف.
54. تحفة العاشقين وهدية المعشوقين في شرح تحفة المؤمنين في مولد النبي الأمين – صلى الله عليه وسلم تأليف السيد محمد راسم بن على رضا بن سليمان الملاطيه وى الحنفي المولوي المتوفى سنة 1316 ست عشرة وثلاثمائة وألف.
55. الجمع الزاهر المنير في ذكر مولد البشير النذير – لزين العابدين محمد العباسي الخليفتى .
56. الدر المنظم شرح الكنز المطلسم في مولد النبي المعظم – لأبي شاكر عبد الله شلبي فرغ من كتابته سنة 1177 سبع وسبعين ومائة وألف.
57. الدر المنظم في مولد النبي الأعظم – لأبي العباس احمد ابن معد بن عيسى الاقليشى الأندلسي المتوفى سنة 550 خمسين وخمسمائة رتبه على عشرة فصول أولها الحمد لله المحمود بكل لسان الخ.
58. الدر النظيم في مولد النبي الكريم – للإمام سيف الدين أبى جعفر عمر بن أيوب بن عمر الحميرى التركماني الدمشقي الحنفي المحدث المعروف بابن طغرو بك .
59. عنوان إحراز المزية في مولد النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم لأبي هاشم محمد شريف النوري.
60. المنتخب المصفى في أخبار مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم – للشيخ عبد القادر العيدروسي.
61. المنهل العذب القرير في مولد الهادى البشير النذير صلى الله عليه وسلم – لابي الحسن المرداوى على ابن سليمان بن احمد المقدسي الحنبلى المتوفى سنة 885 خمس وثمانين وثمانمائة.
62. مورد الصفا في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم – لابن علان محمد على الصديقى المكى.
63. مولد النبي صلى الله عليه وسلم – للسيد محمد بن خليل الطرابلسي المعروف بالقاوقجى.
64. مولد النبي صلى الله عليه وسلم – رسالة لمؤلف المعراج اولها الحمدلله الذى افاض من فيض فضله الممدود الخ في كراريس.
65. الورد العذب المبين في مولد سيد الخلق اجمعين – لابي عبدالله محمد بن احمد بن محمد العطار الجزائري ص.
66. هاشم القادري الحسني الفاسي، جده هو محمد بن عبد الحفيظ الراوي عن الحافظ مرتضى والعربي بن المعطي ” دلائل الخيرات ” وعنه عبد القادر الكوهن والطالب بن الحاج وإبراهيم بن محمد الصقلي، وحفيده المترجم كان من أعيان علماء فاس وأكثرهم تلماذا وإقبالا، كثير التنزل مع الطلبة لا يستنكف من مراجعتهم له وبحثهم معه، له مولد نبوي.
67. يوسف بن إسماعيل النبهاني صاحب التصانيف الشهيرة المولود سنة 1266، له النظم البديع في مولد الشفيع.
68. الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني له: تحفة الأخبار في مولد المختار (مطبعة الدومانية بدمشق 1283هـ) .
69. احمد النجاري (الشيخ) احمد بن احمد النجاري الدمياطي الحفناوي الشافعي الخلوتي المصيلحي العطية المحمدية في قصة خير البرية.
70. (الشيخ) ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري الشافعي (1198 – 1277)ولد في الباجور قرية بمديرية المنوفية (مصر) ونشأ في حجر والده وقرأ عليه القرآن المجيد وقدم الازهر لطلب العلم به سنة 1212هـ ومكث فيه إلى أن دخل الفرنسيون سنة 1213هـ فخرج إلى الجيزة وأقام بها مدة، ثم رجع إلى الازهر وأخذ بالاشتغال في العلم وقد أدرك الجهابذة الأفاضل كالشيخ محمد الأمير الكبير والشيخ عبد الله الشرقاوي وغيرهما، وفي مدة قريبة ظهرت عليه آية النجابة فدرس وألف التآليف العديدة وانتهت إليه الرئاسة في الجامع الازهر وتقلدها سنة 1263 وكان لسانه رطبا بتلاوة القرآن العظيم، من مصنفاته: حاشية على مولد الشيخ احمد الدردير المطبعة الخيرية 1304هـ .
71. جعفر بن اسماعيل بن زين العابدين بن محمد الهادي بن زين بن السيد جعفر مؤلف مولد النبي صلى الله عليه وسلم، له من التصانيف: الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر وهو شرح على مولد النبي للسيد جعفر بن حسن البرزنجي بهامشه القبول المنجي وهو حاشية الشيخ عليش على مولد البرزنجي مطبعة الميمنية 1310هـ .
72. زين العابدين جعفر بن حسن بن عبد الكريم الشهير بالمظلوم ابن السيد محمد المدني بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي الشيخ الفاضل العالم البارع مفتي السادة الشافعية بالمدينة النبوية، ولد ونشأ نشأة صالحة وبرع في الخطب والترسل وصار إماما وخطيبا ومدرساً بالمسجد النبوي، وألف مؤلفات نافعة وانشاآت رائعة منها: مولد النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بمولد البرزنجي.
73. (الشيخ) فتح الله البناني المغربي الشاذلي له: فتح الله في مولد خير خلق الله .
74. بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام للشيخ أبي الفوز احمد المرزوقي) .
75. (الشيخ) شهاب الدين احمد بن احمد اسمعيل الحلواني الخليجي (نسبة إلى رأس الخليخ قرب دمياط) الشافعي المتوفى ببلده يوم عرفة سنة 1308هـ العلم الأحمدي في المولد المحمدي أوله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
76. (الشيخ) رضوان العدل بيبرس من أبناء القرن الرابع عشر للهجرة ، خلاصة الكلام في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام طبع مطبعة بولاق 1313هـ يقع في 64 صفحة.
77. عطيه بن إبراهيم الشيباني له نظم أسماه مولد المصطفى العدناني مطبعة العلمية 1311هـ في 36صفحة .
78. (الشيخ) مصطفى بن محمد العفيفي الشافعي (من أبناء أوائل القرن الثالث عشر للهجرة) له: فتح اللطيف شرح نظم المولد الشريف – وهو شرح على مولد البرزنجي ، طبع بولاق 1293هـ .
79. المنظر البهي في مطلع مولد النبي للشيخ محمد الهجرسي .
80. (الشيخ) أبو الفوز احمد المرزوقي المالكي ابن محمد رمضان الحسيني نزيل مكه ، له: بلوغ المرام لبيان الفاظ مولد سيد الانام – وهو شرح على مولد الشيخ احمد بن قاسم المالكي الشهير بالحريري طبع مطبعة بولاق 1286 و 1291 يقع في 200صفحة.
81. (الشيخ) عبد الله بن محمد المناوي الاحمدي الشاذلي مولد النبي (أو) المولد الجليل حسن الشكل الجميل طبع مطبعة بولاق 1300هـ 60 صفحة. (الشيخ) محمد بن حسن بن محمد بن احمد جمال الدين بن بدر الدين الشافعي الاحمدي ثم الخلوتي السمنودي الازهرى المعروف بالمنير ولد بسمنود وحفظ القرآن وبعض المتون وقدم الجامع الازهر وعمره عشرون سنة وأخذ على مشايخ عصره واجتمع بالسيد مصطفى البكري فلقنه طريقة الخلوتية وانضوى إلى الشيخ شمس الدين محمد الحفنى، ثم كف بصره وانقطع إلى الذكر والتدريس في منزله بالقرب من قنطرة الموسكي ولازم الصوم نحو ستين عاما ووفدت عليه الناس من كل جهة إلى أن وافاه الأجل المحتوم وجهز وكفن وصلى عليه بالأزهر في مشهد حافل وأعيد إلى الزاوية الملاصقة لمنزله ، له الدر الثمين في مولد سيد الأولين والآخرين.
82. (الشيخ) أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن عربي بن علي نووي الجاوي البنتني اقليما التناوي بلدا (أحد علماء القرن الرابع عشر للهجرة) 1 – الابريز الداني في مولد سيدنا محمد السيد العدناني – طبع حجر مصر 1299هـ .
83. الأنوار ومفتاح السرور والأفكار في مولد النبي المختار لأبي الحسن : أحمد بن عبد الله البكري وهو : كتاب جامع مفيد في مجلد أوله : ( الحمد لله الذي خلق روح حبيبه . . . الخ ) جمعها : لتقرأ في شهر ربيع الأول وجعلها : سبعة أجزاء .
84. التنوير في مولد السراج المنير لأبي الخطاب : عمر بن الحسن المعروف : بابن دحية الكلبي المتوفى : سنة ، ثلاث وثلاثين وستمائة ألف بإربل سنة 604 ، أربع وستمائة وهو متوجه إلى خراسان بالتماس الملك المعظم الأيوبي وقد قرأه عليه بنفسه وأجازه بألف دينار غير ما أجرى عليه مدة إقامته.
85. الدر المنظم في مولد النبي المعظم لأبي القاسم : محمد بن عثمان اللؤلؤي الدمشقي المتوفى : سنة 867 هـ ثم اختصره وسماه : ( اللفظ الجميل بمولد النبي الجليل )
86. الدرة السنية في مولد خير البرية للحافظ صلاح الدين : خليل بن كيكلدي العلائي
87. طل الغمامة في مولد سيد تهامة لأحمد بن علي بن سعيد أوله : ( الحمد لله الذي أبرز من غرة عروس الحضرة . . . الخ )
88. حسن المقصد في عمل المولد للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله
89. الكواكب الدرية في مولد خير البرية لأبي بكر بن محمد الحبشي البسطامي أوله : (الحمد لله الذي صور الآدمي).
90. المولد النبوي الشريف للشيخ محمد نجا مفتي بيروت سابقا.

IBN TAYMIYYA ON SUFIS WHO ARE MAJDHUB AND WHAT THE LAW REGARDS THEM

47623_468683288509_533088509_5666929_6209087_n

Ibn Taymiyya, in his collection of fatwas entitled Majmu`at al-fatawa al-kubra (2nd Vol, p. 396-397) says the following in reference to the early sufi Abu Yazid al-Bistami (R):

This state of love is the state of many people from among the people of love to Allah and the People of Desire of Allah (Ahl al-irada). When such a person vanishes to himself in the object of his love — that is, Allah — through the intensity of his love, he will recall Allah, not recalling himself, and remember Allah, not remembering himself, and visualize Allah (yastashhid), not visualizing himself, and exist in Allah, not in himself. When he reaches that stage, he no longer feels his own existence. That is why he says in this state: ANA AL-HAQQ (I am the Truth), or subhani (Glory to Me!) and ma fi al-jubba illa Allah (there is nothing in this cloak except Allah), because he is drunk with the love of Allah and this is a pleasure and happiness that he cannot control. From such states the pen of the Law is lifted.

source

 

Up ↑