AŞERE-İ MÜBEŞŞERE  (CENNETLE MÜJDELENEN SAHABELER)

tumblr_nbizz7yB631qm1x85o1_500

Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından, dünyada iken Cennetle müjdelenmiş  sahabelerdir. Cennete girecekleri Allah (c.c) tarafından vâdedilmiş, olan on sahabe’ye Aşere-i Mübeşşere denir.

1. HZ. EBU BEKİRİ’S SIDDIK (R.A.)

2. HZ. ÖMER EL FARUK (R.A.)

3. HZ. OSMAN BİN AFFÂN (R.A)

4. HZ. ALİ BİN EBÛ TÂLİB (Kerremallahu Vechehu)

5. HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A.)

6. HZ. ZÜBEYR BİN AVVAM (R.A.)

7. HZ. SA’D BİN EBİ VAKKAS (R.A.)

8. HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A.)

9. HZ. EBU UBEYDE BİN CERRÂH (R.A.)

10. HZ. SAÎD BİN ZEYD

Rasulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa’d İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah cennetliktir.” (Ravi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: “Onuncu kim?” diye sordular. (Bu taleb üzerine): “Said İbnu Zeyd!” dedi. Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonra ilave etti: “Allah’a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah (sa} ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Hz. Nuh aleyhisselam’ın ömrü kadar uzun olsa bile.”

Ravi (r.a.): Said İbnu Zeyd

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9, (4648, 4649, 4650)

Aşere-i mübeşşerenin bazı ortak özellikleri;

Hepsi İslam’ın ilk yıllarında Müslüman olmuşlardır.
Peygamber’e ve İslam davasına büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
Hicret etmişlerdir.
Bedir gazvesine katılmışlardır.
Hudeybiye de Rasûlullah’a beyat etmişlerdir.
Hadis kaynaklarında faziletleri ile alakalı pek çok rivayet vardır.
Müsned türündeki hadis kaynakları bu sahabilerin rivayetleri ile başlar.

Advertisements

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: