Abdulaziz b. Baz :” We are Wahhabi” / Abdulaziz b. Baz: “biz vehhabiyiz!”

vehhabiler

English

Abdulaziz b. Baz :” We are Wahhabi”

As is known, Wahhabis object to the fact that people say them Wahhabi.They argue that this is a slander,they are Ahl ūs-Sunnah(Sunni Muslims) and they aren’t Wahhabi.Here is from recent epoch wahhabi sheikhs Abdulaziz b. Baz is giving a very clear answer :We are wahhabi.

what you see in the picture is Abdulaziz b. Baz’s book called “Fatwa an-Nur”.What you see,is the 18th page of the book. Abdulaziz b. Baz is answering,in detail, to a question asked to him.The question is in 16th page and like this:
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟
Question : Dear Sheikh,some people referring to the saudi scholars as wahhabi.Are you accepting this?

Abdulaziz b. Baz is answering to this question in detail and treating the subject of Shirk and Tawhid .On the place that i have ticked,he is passing to the principal subject and saying :
Answer: The Najd scholars’ title is wahhabi,this is something known and honored.We aren’t denying it.

Abdulaziz b. Baz, “Fetava en-Nur”, 1/16-18
http://ia700406.us.archive.org/13/items/waq81091/81091.pdf

The group, that called “Najd scholars” by Abdulaziz b. Baz, is themselves,i mean people adopting Muhammed b. Abdulvehhab’s ideas and saying that all the ummah (the worldwide Muslim community) are in shirk (the sin of idolatry or polytheism).Behold,all the ummah are calling them “wahhabi . Muhammed b. Abdulvehhab’s brother and hanbali scholar sheikh Souleymane has written a refutation article to wahhabism and he has given to his article this name “es-Sevaik el- İlahiyye fi reddi alal vehabiyye”
http://www.aqaed.com/book/283/

Turkish

Abdulaziz b. Baz: “biz vehhabiyiz!”

Bilindiği günümüzdeki selefiler kendilerine “vehhabi” denilmesine itiraz ederler, bunun iftira olduğunu, kendilerinin ehli sünnet olduklarını, “vehhabi” olmadıklarını idda ederler. işte bu taifenin son devir şeyhlerinden Abdulaziz b. Baz tokat gibi cevap veriyor, “biz vehhabiyiz” diyor.
resimde gördüğünüz Abdulaziz b. Bazın “Fetva en-Nur” adlı kitabıdır. gördüğünüz kitabın 18-ci sayfasıdır. Abdulaziz b. Baz kendisine sorulan bir soruya uzun uzadıya cevap vermektedir. soru 16-cı sayfadadır ve şöyledir:

يقول السائل: فضيلة الشيخ، يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟
soru: değerli şeyh, bazı insanlar Suud alimlerini “vehhabi” adlandırıyorlar siz bu ismi kabul ediyormusunuz?

Abdulaziz b. Baz bu soruya uzun uzadıya cevap vermekte, şirk-Tevhid konusunu ele almaktadır. işaretlediğim yerde ise esas konuya geçerek şöyle demektedir:

يدعون إلى توحيد الله من علماء التوحيد من علماء نجد وغيرهم يلقبون بالوهابية، فهو لقب معروف شريف وليس بمستنكر
cevap: Necd ulemasının lakabı vehhabidir ve bu maruf ve şeriftir ve biz bunu inkar etmiyoruz.

Abdulaziz b. Baz, “Fetava en-Nur”, 1/16-18

Abdulaziz b. Bazın burada “Necd uleması” dediği gurup bizzat kendileridir, yani Muhammed b. Abdulvehhabın yolundan giden, ümmetin şirk içinde olduğunu söyleyen sapıklar. işte bu sapıklara tüm ümmet “vehhabi” adını vermiştir, Muhammed b. Abdulvehhabın kendi kardeşi ve hanbeli alimi Şeyh Süleyman kendisine reddiye yazmış ve reddiyenin adını da şöyle koymuştur: “es-Sevaik el-İlahiyye fi reddi alal vehabiyye”

Abdulaziz b. Baz, “Fetava en-Nur”, 1/16-18
http://ia700406.us.archive.org/13/items/waq81091/81091.pdf

Advertisements

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: